เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2565
เงินรางวัล Oral Presentation E-Poster Presentation

เงินรางวัล

Oral Presentation

E-Poster Presentation

รางวัลชนะเลิศ

จำนวน 7000 บาท

จำนวน 5000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ

จำนวน 5000 บาท

จำนวน 3000 บาท

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงานวิจัย

  • ผลงานวิจัยที่นำเสนอต้องดำเนินการเสร็จสิ้นหรือตีพิมพ์แล้ว ภายในเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2565
  • งานวิจัยที่นำเสนอ ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ
  • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องผ่านการเรียน online course : EVALI and Health Impact (ตาม QR CODE ด้านล้างนี้)

รายละเอียดการสมัคร

  • ส่งใบสมัครและบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับใบสมัครและบทคัดย่อ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
  • ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ภายใน 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 จะแจ้งให้ทราบ ทาง E-mail ผู้ส่งผลงานประกวด และพิจารณาตัดสินรางวัล ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565
QRevali

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มบทคัดย่อ

สอบถามและส่งผลงานทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือโทรติดต่อ นายรวมยศ จ้อยหล่อย ที่เบอร์โทร 089-2886738

2022 07 27 16 30 03


พิมพ์